بنیادی‌فر، در انتظار سوت زدن در دومین دربی؟

شواهد نشان می‌دهد موعود بنیادی‌فر دربی شماره ۹۷ را که روز شنبه برگزار خواهد شد، سوت می‌زند.

Related Posts

Recent Stories