برگزاری نشست وزیر ورزش با المپین‌های ایران در هتل المپیک

0
6

نشست صمیمی وزیر ورزش و جوانان با ورزشکاران اعزامی به المپیک پاریس برگزار خواهد شد.