برگزاری جلسه فنی ملی‌پوشان برای بازی با ازبکستان

0
7

ملی‌پوشان فوتبال ایران امروز صبح و ظهر برنامه‌های کادر فنی برای دیدار برابر ازبکستان را پشت سر گذاشتند.