برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت سپاهان از فدراسیون فوتبال در CAS

0
5

جلسه استماع پرونده شکایت سپاهان از فدراسیون فوتبال در دادگاه CAS برگزار شد.