برنز رکابزن ایران در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا

رکابزن ایران در ماده اومنیوم مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا به مدال برنز رسید.

Related Posts

Recent Stories