برنامه استقلال برای دیدار با نساجی قائمشهر

0
5

برنامه تمرینی استقلال برای دیدار برابر نساجی مشخص شد.