برنامه‌های ویژه پاریس برای بازی‌های المپیک

0
5

با توجه به برنامه‌های درنظر گرفته‌شده انتظار می‌رود بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس رویدادی منحصر به فرد باشد.