برزیل در نبردی جذاب آلمان را شکست داد

در دیدار جذاب برزیل و آلمان، فینالیست‌های دوره قبل المپیک، سلسائو موفق شد ۴ بر ۲ از سد حریفش بگذرد.

Related Posts

Recent Stories