بردهای ترسناک کار دست استقلال می‌دهد؟/ آقاجواد مراقب باش!

0
7

استقلال باز هم به شیوه ناپلئونی برد و صدر جدول را آبی نگه داشت اما…