برخورد عجیب با ستاره مصدوم استقلال/ دریغ از یک تماس تلفنی با مهدی پور!

0
4

هافبک مصدوم استقلال با پیشنهادی برای تمدید قرارداد از سوی باشگاه روبرو نشده است.