برای شماره ۸ تاریخی پرسپولیس دعا کنید/ اظهارات همسر اسطوره پرسپولیس

ویروس کرونا بار دیگر یکی از اسطوره‌های باشگاه پرسپولیس را گرفتار خودش کرد.

Related Posts

Recent Stories