ببینید| کریم باقری استقلالی بوده است؟/ پاسخ جالب اسطوره پرسپولیس

پاسخ کریم باقری به این پرسش که آیا در گذشته طرفدار استقلال بوده است را ببینید.

Related Posts

Recent Stories