ببینید: مسئول قمه‌کش!

جنجال در لیگ یک کشتی؛ تبر و قمه در دستان مسئول برگزاری لیگ آن هم با آی‌دی‌کارت! حاشیه عجیبی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

Related Posts

Recent Stories