ببینید | حاج صفی جانِ آ.اک را نجات داد / تکل فوق العاده کاپیتان تیم ملی

کاپیتان تیم ملی کشورمان در بازی شب گذشته آ.اک با یک تکل بسیار عالی مانع گلزنی تیم حریف شد و مورد تمجید رسانه ها قرار گرفت.

Related Posts

Recent Stories