ببینید| توضیح اسکوچیچ درباره اخراج و بخشیدن بازیکنان استقلال

صحبت های دراگان اسکوچیچ درباره خط زدن نام ۵ بازیکن استقلال از لیست تیم ملی و پس ار آن بازگرداندن آن ها به اردوی ملی پوشان را ببینید.

Related Posts

Recent Stories