ببینید تشبیه استقلال به جهنم توسط فتح‌الله‌زاده

0
40

علی فتح الله زاده مدیرعامل استقلال درباره شرایط مالی این تیم گفت: کدام آدم عاقلی به جهنمی می آید که هیچ پولی ندارد!