ببینید | اتفاق عجیب در لیگ برتر انگلیس/ پیتزا خوردن سرمربی ستاره ایرانی در نشست خبری

در آخرین بازی ، توماس فرانک در نشست خبری با خوردن پیتزا با خبرنگاران روز آخر را جشن گرفت.

Related Posts

Recent Stories