با اردوی خارجی پرسپولیس موافقت شد/ سرمربی خارجی استقلال مجوز گرفت

0
6

شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان مجوز اردوی خارجی پرسپولیس و همچنین حضور سرمربی خارجی استقلال خوزستان در ایران را صادر کرد.