باورنکردنی؛ مذاکره باشگاه استقلال با قایدی از طریق یک مدیر غیر رسمی!

0
7

اینکه برخی می گویند باشگاه استقلال تلاشی برای باز گرداندن‌ مهدی قایدی نکرده به نظر می رسد که صحت دارد.