باشگاه پرسپولیس از یک دروازه‌بان وقت خواست

0
5

باشگاه پرسپولیس از احمد گوهری دروازه‌بانی که به صورت قرضی در آلومینیوم حضور داشت، فرصت گرفت.