باز هم سرطان بیضه برای یک فوتبالیست/ این بار مهاجم ۲۸ ساله

ژان پل بوتیوس بازیکن هرتابرلین به دلیل ابتلا به سرطان بیضه باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.

Related Posts

Recent Stories