بازیکن نساجی به کما رفت

متاسفانه باخبر شدیم برای محسن شعبانی بازیکن مطرح تیم امید نساجی که قهرمان ایران هم شد، اتفاق ناگواری رخ داده و او در کماست.

Related Posts

Recent Stories