بازیکن تیم ملی در انگلیس جراحی می‌شود

امید ابراهیمی هافبک تیم ملی به زودی در انگلیس مورد عمل جراحی قرار می‌گیرد.

Related Posts

Recent Stories