بازگشت بیرانوند به پرسپولیس در انتظار تصمیم یک نهاد مهم/ درویش درباره بند جنجالی توضیح داد

0
5

رضا درویش در نشست خبری معرفی سرمربی جدید پرسپولیس درباره بند جنجالی در قرارداد بیرانوند توضیحاتی داد.