بازگشت آقای گل به پرسپولیس منتفی شد

علی علیپور مهاجم تیم فوتبال ماریتیمو پرتغال تصمیمی برای بازگشت زمستانی به پرسپولیس ندارد.

Related Posts

Recent Stories