بازجویی از افراد مرتبط با پرونده فساد در فوتبال/ رئیس کمیته اخلاق درخواست کرد

0
6

رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اعلام کرد که افراد مرتبط با پرونده فساد در فوتبال در چند جلسه به این کمیته احضار و از آنها بازجویی شده است.