این هم از تلاش‌های جدی برای مبارزه با فساد!

0
6

در پی افشای پرونده بزرگ فساد در فوتبال فقط چند مدیر برنامه ۲۰ روز تعلیق شدند! موضوعی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.