این ضربه، با پول سنگین شد!

محمدرضا میرشاه‌ولد کارتون امروز خود در روزنامه خبرورزشی را به شکست استقلال مقابل حریف پرقدرت و امکانات الهلال اختصاص داده است.

Related Posts

Recent Stories