این بازیکن را به راحتی نمی‌شود خرید!/ درخواست مبلغ هنگفت برای انتقال مدافع بارسلونا

0
6

بارسلونا در صورت فروش رونالد آرائوخو قیمتی هنگفت درخواست خواهد کرد.