اولین تمرین استقلال بدون کاپیتان/ رونمایی از اولین خرید آبی‌ها در کمپ حجازی

0
10

بازیکن جدید استقلال در محل تمرین آبی پوشان حضور پیدا کرد.