اولویت ما برای این انتقال مهم، پرسپولیس است/ باید به اندازه باشگاه سپاهان پول بدهند!

0
7

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک گفت: اولویت ما برای این انتقال باشگاه پرسپولیس است.