اوسمار علیه ۷ نام بزرگ در پرسپولیس

0
6

اوسمار ویرا در ۱۶ بازی ۱۲ برد به دست آورد تا رکوردی تاریخی را از خود به جای بگذارد.