انتقال ستاره الاهلی به تیم مجیدی نهایی شد/ فرهاد به دنبال یک شکار بزرگ دیگر!

0
54

فرهاد مجیدی یک خرید خارجی دیگر برای اتحاد کلبا انجام داد.