انتقال سامان فلاح به استقلال منتفی شد

0
3

حضور سامان فلاح در استقلال با توجه به رفتن مهدی تارتار به گل گهر منتفی است.