انتقاد تند سخنگوی وزارت خارجه از دولت کانادا به دلیل کارشکنی ها در حق تیم ملی ایران/ مسولیت عواقب این اتفاق بر عهده کانادا است

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات سیاسی برخی دولتمردان کانادایی درباره دیدار تدارکاتی با تیم ملی ایران گفت: ورزشی‌ترین امور هم بازیچه جهت‌گیری‌های حزبی و جبهه بندی‌های سیاسی در داخل کانادا شده است.

Related Posts

Recent Stories