امیرعلی اکبری: دوست دارم سینما را تجربه کنم/ به خاطر کشتی مجری‌گری را قبول کردم

0
4

امیرعلی اکبری فایتر ایرانی گفت: خودم دوست دارم سینما را هم تجربه کنم اما اولویتم نیست.