امیرحسین صادقی: سکوت نکونام تعجب آور است؛ امیدوارم سرنوشت من و وریا برای حسینی تکرار نشود!

0
8

در صورت جدایی سید حسین حسینی باشگاه استقلال باید یک گلر بهتر جذب کند و این خواسته هواداران است.