امیدواریم این توئیت کنایه‌آمیز برای مهدی طارمی دردسرساز نشود!

مهاجم شاخص فوتبال ایران که در پورتو روزهای خوبی را سپری کرد با انتشار یک توئیت کنایه آمیز به وضعیت امروز تیم ملی واکنش نشان داد.

Related Posts

Recent Stories