امپراتوری‌ها این‌گونه شکل می‌گیرند؛ اسپانیای جوان مقابل فرانسه کسل‌کننده/ پسری که بر احساسات کودکانه‌اش غلبه کرد

0
7

اسپانیا با استعدادهای جوان و برنامه‌ریزی دقیقش فرانسه را از یورو ۲۰۲۴ حذف کرد و به فینال رسید.