الماس فوتبال ایران هم پیشنهاد استقلال را رد کرد

0
6

پس از سامان قدوس، اللهیار صیادمنش هم قصد استقلالی شدن ندارد.