الریان ۲ – السد ۴/ یاران خلیل زاده برابر السد بد باختند

تیم الریان برابر مدافع عنوان قهرمانی لیگ ستارگان قطر با شکست پرگلی مواجه شد.

Related Posts

Recent Stories