اقدام جنجالی طالبان علیه ورزشکاران زن افغانستان در المپیک

0
6

اداره ورزش دولت افغانستان اعلام کرد که ورزش زنان در این کشور ممنوع است، بنابراین آنها تنها سه ورزشکار مرد را به عنوان نمایندگان این کشور در المپیک پاریس به رسمیت می شناسند.