افشین پیروانی به باشگاه پرسپولیس رفت

0
4

سرپرست پرسپولیس دقایقی قبل وارد ساختمان باشگاه شد.