افشا شد؛ ژاوی این ستاره‌های بارسلونا را نمی‌خواهد

0
5

ژاوی هرناندس مخالف ماندن ژوائو فلیکس در بارسلونا است و ویتور روکه نیز جایی در ترکیب او نخواهد داشت.