افشاگری درباره یک تصمیم جنجالی؛ چرا رئال‌مادرید را به بارسلونا ترجیح دادم؟

0
18

مسوت اوزیل می‌گوید به این دلیل که جو رئال‌مادرید را بیشتر دوست داشته ترجیح داده به جای بارسلونا راهی این تیم شود و یک «مادریدیستا» نام بگیرد.