افشاریان متن استعفای خود را منتشر کرد

0
7

متن استعفای خداداد افشاریان از سمت ریاست کمیته داوران فدراسیون فوتبال منتشر شد.