اعلام رای دیدار شمس آذر قزوین و پرسپولیس/ یک مربی نقره داغ شد

0
5

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص دیدار تیم های شمس آذر قزوین و پرسپولیس تهران در هفته بیست و نهم صادر کرد.