اعتراض و انتقاد خیرآبادی از پتروشیمی در حضور جهانگیری

جمشید خیرآبادی رییس هیات‌کشتی استان‌کردستان از خجالتِ مسئولان پتروشیمی درآمد.

Related Posts

Recent Stories