اسکوچیچ می‌خواست با ناراحتی قلبی سرمربی استقلال شود!

0
3

دراگان اسکوچیچ سرمربی جدید تراکتور در مقطعی یکی از گزینه‌های هدایت استقلال بود.