اسکوچیچ: طارمی دروغ گفت!

اسکوچیچ در شبی که مستقیم و از طریق اسکایپ با طارمی صحبت کرد،کنایه جالبی هم به او زد.

Related Posts

Recent Stories